Hemel en aarde – Gave en opgave, dat is het overkoepelend thema van de activiteiten die we in het nieuwe seizoen organiseren.
Voor planten en dieren is de aarde een gave. Voor de mens is zij gave en opgave. De hemel is bij die opgave een ons geschonken inspiratiebron, een bron die we zullen helpen stromen, vertakken, ingang doen vinden. Zo bezien is niet alleen de aarde, maar ook de hemel ‘gave en opgave’. Dat
het diverse aanbod in onze kerkgemeenschappen, zie daartoe ook deze Activiteitenkrant 2018, zal bijdragen aan het zien van de gaven en het volbrengen van de opgaven.

De CAS (Commissie Activiteiten Shalomkerk) verzorgt de praktische begeleiding en catering bij kerkelijke activiteiten.
Contactpersoon: Tina van Delft, tel 070-3097936.

Alle periodieke activiteiten op een rijtje:

Avondgebed
Cantorij
Crea-ochtend
Gebedskring
Handwerkclub
Maaltijdgroep
Meeleven
Op Dreef
Klaverjassen
Stap-in
Zanggroep