Welkom bij Shalom, het nieuwste buurt-en-kerkhuis van Den Haag!

Shalom, aan de Vrederustlaan in Den Haag Zuidwest, is een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarmen en kansrijken. Hier kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, van elkaar leren, en passies en dromen delen. Natuurlijk vieren we ook samen onze successen.

Vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan de activiteiten beperkt en in aangepaste vorm door
Voor informatie, vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de diaconaal opbouwwerker, Heleen Joziasse via hjoziasse@stekdenhaag.nl of 06-20401618

Buurt-en-kerkhuis Shalom is één van de plekken waar Kies! Sociale supermarkt te vinden is; een uitgiftepunt van de Voedselbank Haaglanden, in de vorm van een rijdende winkel. Klanten van Kies! kunnen tijdens de uitgifte van voedsel ook gebruikmaken van de diensten van een kapper.

Elke week is er naailes en er wordt tevens een keer per week huiswerkbegeleiding geboden aan kinderen van de basisscholen in de omgeving.

Inmiddels wordt er ook 3 x per week Nederlandse taalles gegeven op verschillende niveaus.

Naast het kerkgebouw bevindt zich een moestuin die door diverse buurtbewoners wordt onderhouden.

In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week de vrijwilligers van het inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, het invullen van formulieren of het bemiddelen met instanties. Ook kunnen buurtbewoners hier terecht voor hulp bij het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken.

Buurt-en-kerkhuis Shalom is een initiatief van de wijkdiaconie van Den Haag Zuidwest en wordt uitgevoerd door Stek.