Overzicht van wat is ontvangen voor de in maand oktober gehouden collecten:
Datum Coll Bestemming Abdij Bosbes Shalom Totaal  
  3 okt 1

2

Wijkdiaconie

PKN Kerk en Israël

87,47

78,14

116,00

115,25

123,65

151,35

327,12

344,74

 
10 okt 1 Wijkdiaconie 107,95 139,10 135,40 382,45  
  2 PKN Jong Protestant 101,99 172,75 104,70 379,44  
17 okt 1 KIA Werelddiaconaat 157,36 198,22 104,10 459,68  
  2

2

Wijkgemeente

Com Meeleven Shalomkerk

139,13 192,77  

100,20

331,90

100,20

 
24 okt 1 Diaconaal Opbouwwerk wijken  103,03 109,12 133,05 345,20  
 

31 okt

2

1

2

Wijkgemeente

Wijkdiaconie

Wijkgemeente

76,43

104,48

84,57

103,20

140,85

139,75

131,50

112,75

114,71

311,13

358,08

339,03