Datum Coll. Bestemming Abdij Bosbes Shalom Totaal
2-mei 1 Wijkdiaconie 101,57 162,00 141,50 405,07
2 PKN Jong Protestant 103,24 98,00 126,05 327,29
9-mei 1 KIA Noodhulp 104,93 135,63 153,90 394,46
2 Wijkgemeente 100,24 113,50 213,74
2 Bloemenfonds Shalomkerk 108,10 108,10
13-mei 1 Wijkdiaconie 71,21 86,55 157,76
2 Wijkgemeente 51,16 106,55 157,71
16-mei 1 Kariboe Bibi 146,66 139,50 149,80 435,96
2 Wijkgemeente 223,04 98,56 92,70 414,30
23-mei 1 Wijkdiaconie 178,58 323,00 180,70 682,28
2 KIA zending Colombia 133,50 368,90 201,35 703,75
30-mei 1 Wijkdiaconie 97,23 125,00 222,23
1 Wijkdiaconie KIES (Shalomkerk) 134,50 134,50
2 PKN Jong Protestant 98,23 108,00 104,65 310,88