Kids Care

KidsCare is een organisatie die in Zuidoost Kenia op unieke wijze steun biedt aan arme, kinderrijke gezinnen. Deze stichting werd ruim 10 jaar geleden opgericht door Lisette en Gerard Geenen en heeft als centraal thema ‘Thuiszorg voor gezinnen met wees-, hulpbehoevende en gehandicapte kinderen’.

Onze diaconie is meer dan enthousiast over dit mooie werk en hopen de komende twee jaar meerdere acties te kunnen houden voor dit prachtige doel.

De eerste collecte voor KidsCare was in juni 2022 en bracht, zoals de KidsCare spaarmeter in de kerkhal ook laat zien, voor Zuidwest 1245 euro op. Ondertussen hebben we 3333,26 euro euro voor KidsCare opgehaald.

Stand per 2 maart 2023

Wilt u ook bijdragen aan ons project voor KidsCare en ervoor zorgen dat het bedrag op de thermometer stijgt? De diaconie ontvangt uw gift graag op bankrekening NL52 INGB 0000 0924 95 tnv ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest, onder vermelding van “KidsCare”.