Algemeen
Wijkgemeente Zuidwest, locatie Shalomkerk
Adres: Vrederustlaan 96
2543 ST Den Haag
Telefoonnummer: 070-3667494
Mail: info@shalomkerk.nl

Scriba Kerkenraad Wijkgemeente Zuidwest
Henk Valstar

Locatiecommissie Shalomkerk
De  locatiecommissie bestaat uit 11 leden en Ben Damen is voorzitter.

Koster
Voor alle praktische zaken met betrekking tot onze kerk kunt u contact opnemen met de koster Tineke Spee.
Tel.: 070-3667959
Voor zaalverhuur kunt u terecht bij Willem Spee.
Tel.: 06-41653380

Predikant
Ds. David Schiethart
Tel: 06-53587129

Pastoraal werker
Sandra den Hollander
06-4183 6659

Pastorale contactadressen
Wil Ouburg
tel.: 070-3662596

Ingrid Kraaijveld
Tel.: 06-30386006

Penningmeesters
René Denie
Tel.: 070-3214112
Banknummer Shalomkerk: NL61INGB 0000 022299 t.n.v. PGG Shalomkerk, o.v.v. het doel.

Hans Adams
Tel.: 06-13179008
Banknummer Wijkdiaconie NL16INGB 0000 0423 15 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuid-West, locatie Shalomkerk, o.v.v. het doel.
Banknummer ZWO NL52INGB 0000 0924 95 t.n.v. ZWO Den Haag Zuid-West.

Ledenadministratie
Joop van der Voort en Wil Ouburg verzorgen de ledenadministratie.