Algemeen
Wijkgemeente Zuidwest, locatie Shalomkerk
Adres: Vrederustlaan 96
2543 ST Den Haag
Telefoonnummer: 070-3667494
Mail: info@shalomkerk.nl

Wijkgids
Locatiegids 2016 met daarin een overzicht van het bestuur van de Shalomkerk, vergadergremia en alle activiteiten.

Scriba Kerkenraad Wijkgemeente Zuidwest
Vacant

Locatiecommissie Shalomkerk
De locatiecommissie bestaat onder andere uit dominee Pronk, Wil Ouburg (secretaris), Marja den Hollander

Koster
Voor alle praktische zaken met betrekking tot onze kerk, zoals zaalverhuur, kunt u contact opnemen met de koster Tineke Spee.
Tel.: 070-3667959

Predikanten
Ds. Nicolle Pronk
Tel.: 06-17516451

Ds. David Schiethart
Tel: 06-53587129

Pastorale contactadressen
Wil Ouburg
tel.: 070-3662596

Ingrid Kraaijveld
Tel.: 06-30386006

Penningmeester
René Denie
Tel.: 070-3214112
Banknummer: NL61INGB 0000 022299 t.n.v. Protestantse Gemeente van Den Haag o.v.v. Gift t.b.v. de Shalomkerk

Communicatie
Taakgroep Communicatie
Rinus van Delft
Tel.: 070-3097936