Algemeen
Wijkgemeente Zuidwest, locatie Shalomkerk
Adres: Vrederustlaan 96
2543 ST Den Haag
Telefoonnummer: 070-3667494
Mail: info@shalomkerk.nl

Scriba Kerkenraad Wijkgemeente Zuidwest
Henk Valstar

Locatiecommissie Shalomkerk
De locatiecommissie bestaat onder andere uit dominee David Schiethart, Ben Damen (voorzitter) en Marja Hollander.

Koster
Voor alle praktische zaken met betrekking tot onze kerk, zoals zaalverhuur, kunt u contact opnemen met de koster Tineke Spee.
Tel.: 070-3667959

Predikant
Ds. David Schiethart
Tel: 06-53587129

Pastoraal werker
Sandra den Hollander
06-4183 6659

Pastorale contactadressen
Wil Ouburg
tel.: 070-3662596

Ingrid Kraaijveld
Tel.: 06-30386006

Penningmeester
René Denie
Tel.: 070-3214112
Banknummer: NL61INGB 0000 022299 t.n.v. Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage CVK, Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag o.v.v. Gift t.b.v. de Shalomkerk.

Ledenadministratie
Joop van der Voort en Wil Ouburg verzorgen de ledenadministratie.

Communicatie
Taakgroep Communicatie
Rinus van Delft
Tel.: 070-3097936