Contact shalomkerk

Scriba Kerkenraad Wijkgemeente Zuidwest
Henk Valstar

Locatiecommissie Shalomkerk
De  locatiecommissie bestaat uit 11 leden en Ben Damen is voorzitter.

Koster
Voor alle praktische zaken met betrekking tot onze kerk kunt u contact opnemen met de koster Andre Vlaanderen.
Tel.: 06 190 695 75

Predikant
Vacature

Pastoraal werker
Sandra den Hollander: a.j.den.hollander@outlook.com
06-4183 6659

Pastorale contactadressen
Wil Ouburg
tel.: 070-3662596

Ingrid Kraaijveld
Tel.: 06-30386006

Penningmeesters
René Denie
Tel.: 070-3214112
Banknummer Shalomkerk: NL61INGB 0000 022299 t.n.v. PGG Shalomkerk, o.v.v. het doel.

Hans Adams
Tel.: 06-13179008
Banknummer Wijkdiaconie NL16INGB 0000 0423 15 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuid-West, o.v.v. het doel.
Banknummer ZWO NL52INGB 0000 0924 95 t.n.v. ZWO Den Haag Zuid-West.

Ledenadministratie
Joop van der Voort en Wil Ouburg verzorgen de ledenadministratie.