DIENSTEN

meeluisteren

De kerkdiensten in de Shalomkerk zijn rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren.

In deze dienst zijn Wil Nijland en Yvonne Casteleijn herbenoemd als diaken.

Shalomkerk zondag 14 maart 2021