Gebedskring Leren luisteren naar Gods stem

Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bidden in door een vragenlijst neer te leggen bij God. Maar ten diepste is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft.
Luisteren naar God betekent allereerst stil worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing en aanbidding, waarin we ons op God richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We laten ons verrassen door God.
God kan op verschillende manieren tot ons spreken: door een woord, een lied, een beeld. In de veiligheid van de groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. Ook is er ruimte voor voorbede.

Graag tot ziens op vrijdag 24 juni om 14.30 uur in de Shalomkerk. Dit is tevens de laatste bijeenkomst voor de vakantie. In september gaan we weer verder.
Graag opgeven bij Willem Spee, tel.: 0641653380.