Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bidden in door een vragenlijst neer te leggen bij God. Maar ten diepste is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft.
Luisteren naar God betekent allereerst stil worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing en aanbidding, waarin we ons op God richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We laten ons verrassen door God.
God kan op verschillende manieren tot ons spreken: door een woord, een lied, een beeld. In de veiligheid van de groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. Tevens is er ruimte voor voorbede.
Wanneer: laatste vrijdag van de maand
Hoe laat: 14.30 uur
Locatie: Shalomkerk
Contactpersoon: Willem Spee, 06-41653380