Geschiedenis van de voormalig Gereformeerde Kerk

Geïnteresseerd in onze kerkgeschiedenis? Op de website GereformeerdeKerken.info verscheen deze maand een serie verhalen over de instituering van de voormalige Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage-Zuid, ontstaan vanuit de voormalige Gereformeerde Kerk te Rijswijk.

Zomaar een stukje van de site

In 1891 huurde J.H. Snijders, lid van de commissie te benoemen ter voorbereiding van de instituering der Gereformeerde
Kerk te Rijswijk, voor een jaar een voor afbraak bestemd en door puin omringd gymnastieklokaal aan de Tollensstraat, waarvoor fl. 3 per keer betaald moest worden. Ook moesten lampen gehuurd worden, want je wilde de bijbelteksten wel kunnen meelezen. De eerste dienst, die op woensdag 26 november 1891 in het lokaal aan de Tollensstraat gehouden werd, stond onder leiding van ds. G.H. van Kasteel (1850-1931), Nederduits Gereformeerd predikant te Den Haag.

Toen het aantal kerkleden bleef groeien, week men in april 1930 uit naar een tweede plaats van samenkomst en vond die in het gymnastieklokaal van de Bilderdijkschool. Omdat het lokaal in de Bilderdijkschool al snel te klein was, werden daar ’s zondags steeds vier kerkdiensten gehouden worden, ’s morgens om 9 en 11 uur en ’s middags om 4 en 6 uur.
Op 11 oktober 1933 werd de nieuwe Laakkerk in gebruik genomen, die op 22 februari 1964 door een 17-jarige machinebankwerker met liefdesverdriet en haat tegen alles wat gereformeerd was, in brand werd gestoken. Op 11 april 1967 werd de nieuwe Laakkerk, trots van de wijk, in gebruik genomen. De kerk werd overigens – in verband met het Samen-op-Wegproces met de Hervormde Gemeente – door de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage-Zuid in het jaar 2000 buiten gebruik gesteld, maar wordt nog steeds door een andere gemeente als kerkgebouw gebruikt.