De kerkdiensten in de Shalomkerk zijn rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10556
In de Agenda kun je nadere gegevens over de kerkdienst vinden.

Zondagsbrief

Liturgisch bloemschikken

Collecterooster en -opbrengsten