Het Comité Meeleven bezoekt ouderen en zieken in onze gemeente. Heeft u behoefte aan contact, bel dan de voorzitter van het Comité Meeleven:
Ingrid Kraaijveld, tel. 06-303 86 006