Project KidsCare

De Wijkdiaconie heeft de stichting KidsCare Kenia. uitgekozen als project waar we voor een langere periode hulp aan verlenen. Deze stichting werd ruim 10 jaar geleden opgericht door Lisette en Gerard Geenen en heeft als centraal thema ‘Thuiszorg voor gezinnen met wees-, hulpbehoevende en gehandicapte kinderen’.
In het zuidoosten van Kenia helpen zij jaarlijks ruim 2000 kinderen om op te groeien in een veilig en liefdevol gezin. Wij als diakenen zijn inmiddels meer dan enthousiast over dit mooie werk en hopen de komende twee jaar meerdere acties te kunnen houden voor dit prachtige doel.
Wil jij KidsCare ook steunen? Je kunt een bijdrage overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest, onder vermelding van KidsCare. Of gebruik deze QR-code: