Samenklank is het wijkblad voor Den Haag-Zuidwest. Een naam ook met een betekenis: akkoord, één klank en harmonie. Als er meerdere tonen harmonieus samenklinken, noem je dat een samenklank. Die harmonie komt ook nog eens tot uitdrukking in de veelkleurigheid van de vormgeving.

Het abonnementsgeld bedraagt € 11,- per jaar NL 28 INGB 0003 716265 t.n.v. Penningmeester Samenklank Den Haag. Samenklank wordt samen met Kerk in Den Haag verspreid. Buiten de wijk is het blad ook per post verkrijgbaar;  de kosten hiervoor bedragen 40 euro. Wil je een mailabonnement op Samenklank, dan kost dat 5 euro. Het blad verschijnt 10 keer per jaar, met in de maanden mei/juni en juli/augustus een dubbelnummer. Meer informatie via:  abonnementen@denhaag-zuidwest.nl