10 jaar Stek – voor stad en kerk

Lustrumviering – vrijdag 7 november 2014, Concordia Den Haag
Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag – bestaat in 2014 tien jaar. Er zijn het hele jaar door activiteiten om dit te vieren. Op vrijdag 7 november is ’s middags en ’s avonds de grote lustrumviering in Theater Concordia in het centrum van Den Haag.

’s Middags (13.30-17.00 uur) kijken we inhoudelijk vooruit: welke mogelijkheden en moeilijkheden komen we tegen in ons werk in de stad? Stek wil dat mensen zich met elkaar verbinden, elkaar versterken, beschermen en bezielen. Wat gaat er spelen in stad en kerk, welke dilemma’s en thema’s worden daarbij belangrijk? Daarover gaan we in gesprek met de mensen met wie we werken, met opdrachtgevers en subsidiegevers, met collega’s, andere deskundigen en vrijwilligers. Onze gidsen daarbij zijn dr. Joke van der Zwaard, ontwikkelingspsychologe met verstand van vrijwilligerswerk en burgerparticipatie, en prof. dr. Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie, deskundig op het terrein van armoede en maatschappelijke uitsluiting. De brandstof voor de discussie wordt geleverd door acht betrokkenen die in vier ‘flitsdebatten’ met elkaar discussiëren over vier maatschappelijke dilemma’s.

’s Avonds (20.00-22.30 uur) ligt de nadruk meer op vieren, met het Mama Verhalenkoor, een korte viering en een optreden van cabaretier Kees Posthumus.
De lustrumfilm ’10 jaar Stek’ beleeft zijn première en de winnaar van de fotowedstrijd ‘(On)gezien’ wordt bekendgemaakt. De beste foto’s worden in Concordia geëxposeerd.
En natuurlijk is er (17.00-20.00 uur) een receptie en buffet en is er gelegenheid om elkaar en ons te ontmoeten.
Opgave per e-mail kan op de website vanaf 12 september. Geeft u zich snel op, want het aantal plaatsen is beperkt.

Stek-jubileumviering: Vrijdag 7 november 2014, 13.30 – 22.30 uur.
Theater Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag.
Mail:  info@stekdenhaag.nl, telefoon: (070) 318 16 16