23 september: Avond over veiligheid en vrede

Bosbeskapel, maandagavond 23 september, 19.30 uur

Johannes Borger, Quaker en werkzaam bij een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt ons vertellen over een initiatief uit Duitsland: ‘Nieuw denken over veiligheid’. 

In het Duitse boekje met deze titel, dat vorig jaar in opdracht van de Protestantse Kerk van de Duitse regio Baden werd samen­gesteld, staat het volgende: “Veel mensen in Duitsland protesteren al jaren tegen wapen­exporten en militaire interventies omdat ze onderkennen dat militaire middelen vrede noch duurzame veiligheid kunnen brengen. Maar tot dusverre hebben deze protesten in ons land tot geen enkele verandering in het veiligheidsbeleid geleid.”

In het boekje schetsen de auteurs een scenario tot en met het jaar 2040 voor de overgang van het huidige militaire naar een niet-militair, civiel veiligheidsbeleid. Voor meer informatie:  samenveilig.earth

Ieder van harte welkom op deze avond in de vredesweek.
We stoppen om of vóór 21.30 uur. 

Martin Koster