28 oktober Zangdienst in de Abdij

Op 28 oktober 16.30 uur is er een zangdienst in de Abdijkerk.  We gaan flink zingen met elkaar en dan vooral de
liederen die jij aandraagt. Die mogen uit het Liedboek komen, maar ook uit andere bundels. Gaarne jouw lied aanvragen
uiterlijk zondag 21 oktober a.s. bij Michiel Aten (bij voorkeur tussen 17 en 18 uur).