2GO Maatjesprojecten zoekt vrijwilligers

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers, zowel vrouwen als mannen. Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje maatjeswordt van je verwacht dat je één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Je wordt voor één jaar aan iemand gekoppeld.

 

Wat doe je als maatje?
Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar.

Begeleiding
Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding.


Neem contact o
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lizebeth Melse.
Telefoon: 070-3181616 / 06-83999966.