3 juni: Eten en lezen

Een toegewijd groepje gelovigen en zoekers komt eens in de maand bijeen om de schriftlezingen van de komende zondag te bespreken. Dat mondt over het algemeen uit in een waardevolle ontdekkingstocht. De teksten roepen associaties op met ons eigen leven hier en nu en de bespreking werkt door in de overdenking en de gebeden van de zondag.

Op maandag 3 juni is er weer een Eten en Lezen, deze keer over Pinksteren, van 18.00 tot 19.15 uur in de ABdijkerk. Vergeet niet boterhammen mee te nemen! Wietske Verkuijl heeft de leiding.