Abonnementsgeld Samenklank

Abonnementsgeld Samenklank nog niet betaald?
Bij het aprilnummer van Samenklank was een acceptgiro gevoegd. De meeste abonnees hebben daarna het abonnementsgeld voor 2015 betaald. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan verzoeken wij u alsnog een dezer dagen € 10,- over te maken. Gebruik bij voorkeur de acceptgirokaart voor uw betaling. Wanneer u elektronisch betaalt, dan graag bij het betalingskenmerk, het referentienummer (zie acceptgirokaart) vermelden en ook het adres waarop u het blad ontvangt.
Mocht u de acceptgirokaart kwijt zijn, het bankrekeningnummer (IBAN) is NL28INGB0003716265 t.n.v. Penningmeester Samenklank, Den Haag.