Advies samenwerking de Eglise en de Shalomkerk

Dominee Jean Claud Ikabanga van de migrantenkerk de Eglise Evangelique de la Hay heeft een advies geschreven over de samenwerking tussen de Shalomkerk en de Eglise.

Hij adviseert allereerst vooral in eerste instantie op informele wijze op basis van vertrouwen stap voor stap de samenwerking te verstevigen zonder daarvoor de lat te hoog te leggen of een formele juridische vorm te zoeken. Verder is het van belang dat de leiders van beide gemeenschappen elkaar nog beter leren kennen door elkaar vaak face-to-face ontmoeten en samen afspraken te maken om zo eerst vertrouwen tussen de leiding van beide gemeenschappen te creëren alvorens dit tussen beide gemeenschappen te verstevigen. Ook dient de nadruk te liggen op gedeelde belangen, zoals het intensiever delen van de ruimte of het versterken van missionaire activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de activiteiten zoals gezamenlijke diensten, het organiseren van gezamenlijke kerstactiviteiten, een bazaar, een gezamenlijke sportdag, of ontmoetingsdagen voor ontspanning maar ook aan bijvoorbeeld een gezamenlijke reis of trip.

Lees het hele advies.