ANBI registratie bij de PGG in orde

Per 1 januari 2016 hanteert de Belastingdienst ook voor de kerken de nieuwe ANBI-regels. De Protestante Gemeente (PGG) is verplicht actuele gegevens op een internetsite te publiceren, die door de Belastingdienst kunnen worden ingezien. Dat gaat over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag.

Het College van Kerkrentmeesters meldt dat de PGG  ‘ANBI-proof’ is. De wijkgemeenten zijn geen zelfstandige rechtspersonen; zij vallen onder de PGG en voldoen dus ook ook ANBI-regels. Vrijwillige bijdragen, giften en legaten voor de PGG en voor de (wijk)gemeente en (wijk)diaconie blijven dus ook na 1 januari 2016 belastingvrij.