Assistenten aan tafel

De locatiecommissie zoekt naar vrijwilligers die af en toe willen meehelpen met de verzorging van het avondmaal. Tot nu toe hebben de ambtsdragers en met name de
diakenen dat steeds gedaan. Dat blijven ze ook doen, maar we zouden er graag enkele
mensen bij willen betrekken. Denk aan het dekken van de tafel voor de dienst en het
opruimen na afloop, denk ook aan assistentie in de dienst zelf, aan tafel en bij het
uitgeven van brood en wijn. Wij vragen dit omdat de bediening van het avondmaal aan
de hele gemeente is toevertrouwd en het goed is om die (feestelijke) verantwoordelijkheid
ook te delen met mensen die geen ambtsdrager zijn.

Daar komt nog iets bij: u weet dat we in de Shalomkerk een tekort aan diakenen
hebben. Tot nu toe lukt het de diakenen wel om hun taken te verdelen onder elkaar. Met
veel inzet en toewijding. Toch willen we niet Filippo Lippi, ‘Pièta’ wachten op de dag dat het spaak zou lopen. Ook om die reden zoeken we assistentie, juist in de verzorging van het avondmaal.

Lijkt het een mooie taak voor u, wilt u zich dan aanmelden bij een kerkenraadslid; bij
ondergetekende of een van de anderen? De locatiecommissie stelt zich voor een groepje
assistenten te vormen en na een goede instructie deze gemeenteleden in te zetten
op zondag. Van harte welkom om mee te doen.
Dolf Tielkemeijer