Begrotingen voorlopig vastgesteld

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 december zijn de begrotingen van de PGG en Diaconie voor 2016 voorlopig vastgesteld. De begrotingen zijn tot 16 januari 2016 in te zien op
de PGG website of
de Parkstraat 32, op kantooruren.

Indien daar redenen voor zijn, kunnen gemeenteleden tot 18 januari reageren naar Margriet Quarles van Ufford of per post:
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag