Bijstand in het pastoraat

Marjan Zebregs wordt predikant in de gereformeerde kerk De Goede Herder in Valkenburg ZH. Dat betekent dat zij minder uren over heeft voor het pastoraat voor de Shalomkerk. Vanaf 15 april tot eind 2015 zal Marjan nog maar anderhalve dag in de week bij ons werken. Zij concentreert zich dan alleen op pastoraat. Als regel zal zij haar bezoekwerk op maandag doen.