Bijstand in het pastoraat

Op zondag 16 november kon mw. Marjan Zebregs tijdens de dienst aan de gemeente worden voorgesteld. Mw. Zebregs is aangesteld voor bijstand in het pastoraat rond de locatie Shalomkerk.
Marjan Zebregs werkt voor 60%; afgelopen week heeft ze diverse gesprekken gevoerd om zich in te werken, was aanwezig bij de vergadering van de locatiecommissie en heeft kennisgemaakt met de kleine kerkenraad. Ook zijn er afspraken gemaakt over de preekbeurten in de komende maanden. De kerkenraad is blij met deze ontwikkeling en wenst Marjan alle goeds in haar werk de komende maanden.