Budgetmaatjes070 zoekt nieuwe maatjes!

‘Als iemand het even niet redt, moet de maatschappij bijspringen. Daarmee bedoel ik niet de overheid, maar wij als maatschappij zelf. En als je er zo over denkt, moet je je dus wel inzetten voor een ander.’  Aan het woord is Sander, maatje bij Budgetmaatjes070. Sander is gekoppeld aan een mevrouw met schulden. Hij biedt haar een helpende hand in het op orde brengen van haar administratie, maar ook een luisterend oor. 14% van de Haagse huishoudens moet rondkomen van een laag inkomen en steeds meer mensen komen in aanraking met schulden.

De toename van cliënten neemt snel toe, dus we zijn dringend op zoek naar nieuwe maatjes! Heb jij mensenkennis en administratieve vaardigheden en wil je je concreet inzetten voor iemand anders? Word dan maatje bij Budgetmaatjes070!

Als maatje van Budgetmaatjes070 volg je een training, die deels door de gemeente Den Haag wordt gefaciliteerd. Daarnaast organiseert Budgetmaatjes070 intervisieavonden en verdiepende thema-avonden en word je als maatje begeleid.

Budgetmaatjes070 is onderdeel van Stek, voor stad en kerk. Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek heeft projecten in Den Haag en locaties in buurten en wijken, waarin vijftig professionals samen met achthonderd vrijwilligers vooral kwetsbare en gemarginaliseerde mensen proberen te bereiken.

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Pauline Eggink, Annemieke Leidekker, via 070 318 16 16 of www.stekdenhaag.nl/budgetmaatjes070