Dankwoord Kees Buist

Aan de gemeenteleden van Zuidwest,

Pinksterzondag ben ik naar de Shalomkerk gegaan met een paar gedachten. Het is de markering van mijn bevestiging als predikant aan de PGG, met als bijzondere opdracht het diaconaal opbouwwerk in Den Haag-Zuidwest. En het is een gebed onder handoplegging om de heilige Geest, iets waar ik altijd zeer veel waarde aan heb gehecht. Ook zag ik het als een mooie gelegenheid om het diaconale werk in Zuidwest bij de wijkgemeente onder de aandacht te brengen.

Maar ik had er te nuchter over gedacht. Het werd veel meer en ik voelde me als onder een douche van warme woorden en zegenbeden. En u als gemeente beloofde mij en het diaconale werk te steunen met gebed, mee denken of mee doen. En na de kerkdienst hebt u allen mij ook persoonlijk Gods zegen en veel vreugde in het werk toegewenst. Ik voelde me opgenomen in een gebeuren dat groter is dan wij – ik denk dat u die aanwezig was, dat ook hebt ervaren. Wie krijgt er nu op het werk nu zo’n ontvangst? Daarvoor wil ik u allen heel hartelijk bedanken.

Zo’n inspirerende ervaring geeft het enthousiasme om samen aan het werk te gaan voor en met mensen die te maken hebben met armoede en de gevolgen daarvan. Zij zelf hebben via de enquête begin dit jaar aangegeven waaraan zij het meeste behoefte hebben: een ambulant spreekuur, voorlichting om schulden te voorkomen en op te lossen, werkgelegenheidsprojecten – te beginnen met de Sociale Kruidenier.

Met hartelijke groet,

Kees Buist