De theologische zomerschool start in juni

De tweede editie van de vierdaagse zomerschool in de Haag komt er aan!

 • Een verrijkende leerzame oriëntatie op religie
 • Een kennismaking met de veelkleurigheid van christelijke theologie
 • Een kijk in een wereld van eeuwen kennis en ervaring rond Bijbel en levensbeschouwing

 

Data: maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2017.
Iedere cursusdag is verdeeld in twee dagdelen van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. Vooraf en tussendoor is er koffie/thee en (bij uw zelf meegebrachte lunch) iets lekkers.
Adres: Nieuwe Badkapel,  Nieuwe Parklaan 90, Den Haag.
Opgeven (voor 1 juni) bij: Annemarie van Duijn -Goedhart, w.van.duyn1@kpnplanet.nl , tel 071 – 4073566.

HET PROGRAMMA:

 • Maandagochtend: Martin Koster met “joodse omgang met de traditie in Bijbeluitleg, taal, feesten, en actualiteit (het zoeken naar gedrag, houding en regels voor deze tijd)
 • Maandagmiddag: Henk Schouten met “Jezus in de Islam”
 • Dinsdagochtend: Wilna Steenbergen met “Omgaan met het levenseinde, kun je dat leren?”
 • Dinsdagmiddag: Olivier Elseman met “De Psalmen door de eeuwen heen”
 • Woensdag: vrije dag
 • Donderdagochtend: Jacob Korf met: “Schathemeltjerijk; de spiritualiteit van de maaltijd in de context van het Koninkrijk”
 • Donderdagmiddag: Rob van Essen met “Paulus, een weerbarstige apostel”
 • Vrijdagochtend: Pieter Lugtigheid met “De identiteit van het joodse volk op het dieptepunt van de geschiedenis”
 • Vrijdagmiddag: Casper van Don