Diaken Martin van der Zwan in het zonnetje gezet

Het verraste hem zeer, die martinvanderzwanzondagmorgen 2 maart. Plotseling werd hij naar voren geroepen om uit handen van Betty Mol de diaconale speld te ontvangen vanwege zijn goede diensten als diaken, vele, vele jaren lang. Martin was verrast, verbouwereerd misschien wel, maar even later stond hij te glimlachen. En dat mag ook. Het is fijn als je gewaardeerd wordt voor het werk dat je doet in dienst van de Heer. Een kroon op de loopbaan die hij nu heeft afgesloten. Die prachtige speld met het symbool van de barmhartige Samaritaan is Martin van harte gegund.