Doorlopende kerkdienst in Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober 13.30 uur is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. Het gezin kan uitgezet worden, wat een dilemma oplevert voor de Protestantse kerk: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind. Daarom staan de deuren van de kerk open voor dit gezin. Dat past bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. Het kerkasiel is bedoeld als een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van het gezin en over het effect van het kinderpardon.

Op vrijdag 9 november houdt de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag een informatiebijeenkomst voor gemeenteleden over het kerkasiel in Bethel. Tijdens de informatiebijeenkomst heeft u gelegenheid hierover uw vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats in de Bethlehemkerk, Klimopstraat 192a, achteringang om 16 uur.

Het gezin Tamrazyan woont bijna negen jaar in Nederland en wordt met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, want bijna elk in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon. Na enkele jaren laat de praktijk zien dat met deze regeling maar in minder dan 10% van de gevallen het kinderpardon wordt toegewezen.

Niemand kan ons vragen de ogen te sluiten voor het leed dat – objectief vastgesteld – deze kinderen wordt aangedaan. Hoe het ook komt dat een asielprocedure lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben nergens schuld aan.

Meer informatie

Vragen? Mail kerkasiel@stekdenhaag.nl