Ds. David Schiethart verkozen

Op de gemeentevergadering van 6 maart is ds. David Schiethart door de aanwezige leden van de wijkgemeente Zuidwest verkozen als predikant. Van de 131 geldig uitgebrachte stemmen, waren er 127 Ja-stemmen voor ds. David Schiethart, ruim voldoende om te zorgen voor de vereiste meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Het is dan ook zeer verheugend dat er nu zicht is op het vervullen van de vacante halve predikantsplaats t.b.v. de locatie Shalomkerk.

Op 13 maart start een bezwaartermijn die duurt tot en met vrijdag 18 maart 2016. In deze 5 dagen kan er bezwaar gemaakt worden tegen de uitvoering van de verkiezingsprocedure door de beroepingcommissie en/of de Algemene Kerkenraad en/of onze kerkenraad. Er kan alleen bezwaar gemaakt worden vanwege vermeende procedurefout(en) en dus niet tegen de keuze van de persoon. Het bezwaarschrift moet schriftelijk en ondertekend zijn.

Het bezwaar dient de scriba: Don Barents, (Dovenetelweg 97, 2555 TE Den Haag) uiterlijk vrijdag 18 maart te bereiken. In dat bezwaarschrift moet duidelijk
(1) de naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de bezwaarmaker,
(2) tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en
(3) de onderbouwde reden van het bezwaar aangegeven staan.

Een ingediend bezwaar zal eerst behandeling krijgen in een daarvoor ingestelde commissie van onze wijkkerkenraad en binnen 14 dagen verzonden worden naar het Regionale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen. Indien er geen bezwaren worden ingediend, of de bezwaren ongegrond blijken te zijn, zal de beroepsbrief zo spoedig mogelijk aan ds. Schiethart worden gestuurd, waarna hij drie weken bedenktijd heeft om het beroep te aanvaarden. Als hij het beroep aanvaardt zullen de vervolgstappen worden gezet.

Don Barents, Scriba wijkgemeente Zuidwest