Financiën wijkgemeente

De concept-jaarrekening 2014 van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage is in te zien op het kerkelijk bureau (Parkstraat 32, tel. 3858707) en op de site van de Protestante Gemeente Den Haag.

De wijkraad van kerkrentmeesters zal op zondag 12 juli, om 12.00 uur  een informatiebijeenkomst in de Abdijkerk organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zal ook inzage gegeven worden in de resultaten van de actie Kerkbalans 2015.