Op zondag 5 november is het Gedachteniszondag. We noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven. Ook gedenken we hen die vandaag niet bij name genoemd worden, maar die wel in onze harten aanwezig zijn. We gedenken he nin eerbied; zij die ons zijn voorgegaan en met wie wij verbonden blijven.

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Gedachteniszondag 5 november