Gemeenteberaad 13 januari

Zondag 13 januari is er na afloop van de dienst (na de koffie) een gemeenteberaad over de personele en financiële situatie van de Protestantse Gemeente Den Haag-Zuidwest.

Johan Bovenlander, voorzitter van de wijkkerkenraad, zal ingaan op de personele situatie van de wijkgemeente. Deze verandert in de loop van dit jaar vanwege het vervroegd emeritaat van ds. Nico Riemersma.

Hans Bergwerf, kerkrentmeester, zal ingaan op de financiële situatie van de PG Den Haag-Zuidwest. Ook de financiële positie van de Shalomkerk binnen de wijkgemeente zal Bergwerf toelichten.

Zoals bekend is, is de financiële situatie van de wijkgemeente verre van rooskleurig. Er wordt al te lang ingeteerd op het vermogen. Toch geloven wij dat deze negatieve trend kan worden doorbroken. Daarvoor zullen we met elkaar wel stevig aan de slag moeten. Wij denken dat het kan. Met jouw hulp en creatieve ideeën. Iedereen die een plan heeft dat de kerk in de wijk nieuw elan kan geven, of een plan heeft betreffende creatieve manieren om de inkomsten omhoog te krijgen − anders dan door Kerkbalans alleen − is meer dan welkom.

Het is er op of eronder. Maar wij geloven dat de kerk anno 2019 werkelijk van betekenis is. Jij toch ook? Kom als de Shalomkerk en de wijkgemeente je ter harte gaat!

Namens de locatiecommissie, ds. Nicolle Pronk en ds. David Schiethart