Gesprekskring ‘Open Deur’

De verhalen uit ‘Open Deur’ (een blad met mooie teksten) staan centraal bij de Gesprekskring ‘Open Deur’. Je bent van harte welkom hieraan deel te nemen.
De eerstvolgende keer is dinsdag 4 oktober a.s. Plaats en tijd: Shalomkerk, iedere eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

Ds. David Schiethart