Op dinsdag 18 februari vindt er in de bovenzaal van de Shalomkerk weer het ‘Groothuisbezoek’ plaats, van 14.00 tot 16.00 uur.

Het thema is ‘Beeldend geloven’ in navolging van het startweekend in 2019. 

Je bent van harte uitgenodigd om in een gespreksvorm over dit thema van gedachten te wisselen.

Groot huisbezoek