Israëlzondag 4 oktober

Ieder jaar verzorgt de Werkgroep ‘Kerk en Israël’ van de Classis Zuid-Holland Noord op de eerste zondag van oktober (sinds jaren binnen de PKN ‘Israëlzondag’) een bezinningsbijeenkomst.
Helaas heeft het bestuur van de werkgroep met het oog op de aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus moeten besluiten deze bijeenkomst NIET door te laten gaan.