Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente verhuist naar kantoor Stek

Stek, voor stad en kerk, en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) hebben overeenstemming bereikt over de verhuizing van het Kerkelijk Bureau van de PGG van de Diamanthorst naar Parkstraat 32 in Den Haag in de loop van 2014.

Het Kerkelijk Bureau zal zijn intrek nemen in het pand van de Diaconie van de PGG, waar Stek haar kantoor heeft. Een nieuw te benoemen kwartiermaker zal de verhuizing van het Kerkelijk Bureau begeleiden en zich richten op het opbouwen van een efficiënte en slagvaardige organisatie. Daarbij wordt gekeken naar synergievoordelen van samenwerking met Stek. Tevens wordt de bestaande kantoorruimte aan de Parkstraat beter benut.

De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage heeft de ambitie om zich in de komende jaren verder te ontwikkelen tot een inspirerende en aantrekkelijke geloofsgemeenschap, waar velen zich thuis voelen en die actief is op tal van manieren en plaatsen in de stad. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat de interne organisatie van de kerk op orde is en dienstbaar is aan de wijkgemeenten, verwante kerkelijke organisaties en aan de mensen in de stad. De PGG wil de dienstverlening aan haar wijkgemeenten en de samenleving verbeteren en ziet Stek als de organisatie die daar gestalte aan kan geven. Stek is een professionele organisatie met verschillende opdrachtgevers, waarvan de Diaconie van de PGG de voornaamste is.

Om dit proces te begeleiden en aan te sturen is Stek inmiddels op zoek naar een kwartiermaker/beoogd hoofd bedrijfsbureau voor het toewerken naar een nieuw, dienstbaar en slagvaardig bureau. Meer informatie is te vinden op www.stekdenhaag.nl en www.protestantsegemeentedenhaag.nl.