Kosterswerkzaamheden Houthaghe

Voor de diensten op zondagmorgen in zorgcentrum Houthaghe is dringend behoefte aan vrijwilligers voor kosterswerkzaamheden. De huidige bezetting doet dit al heel veel jaren en zouden graag taken overdragen aan opvolgers.Ook voor administratieve en organisatorische werkzaamheden rondom deze diensten is behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Toet, tel. 397 7389.