Leo Oosterom, interim-predikant Den Haag Zuid-West

Leo Oosterom is in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland en nu tijdelijk gedetacheerd bij Den Haag Zuid-West om ondersteuning te geven. Ds.
Oosterom: ‘De opdracht die ik in de komende zes maanden zal uitvoeren heeft drie onderdelen:

leooosterom

  • Advies aan de kerkenraad met betrekking tot de uiteindelijke verdeling van de predikantsformatie over de drie locaties;
  • Gesprekken met de locaties over de verdere integratie van de diverse voormalige geloofsgemeenschappen en het bespreekbaar maken van eventuele hindernissen en teleurstellingen;
  • Advies aan de kerkenraad over de verdere invulling van het model kerkenraad met werkgroepen.

Mijn werk begin ik door gesprekken te voeren met diverse leden van de wijkgemeente. Daarna kunnen we, bijvoorbeeld op een gemeenteavond, de hoofdthema’s uit deze gesprekken breder aan de orde stellen. Ook kun je direct met mij contact zoeken, als je jouw visie op de wijkgemeente wilt delen. Het is belangrijk om aan te tekenen dat ik geen pastorale taak heb in uw gemeente. Voor pastorale ondersteuning kun je terecht bij de wijkpredikant.’
Leo Oosterom is het komende halfjaar op maandag en dinsdag in onze gemeente aanwezig.