Leren van het verleden; brug naar de toekomst

De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage kijkt zaterdagochtend 14 november met een groot en gevarieerd gezelschap terug op de ingrijpende reorganisatie van de afgelopen jaren. Behalve leden van kerkenraden en predikanten zijn ook geïnteresseerde gemeenteleden welkom.
Doel is van het verleden te leren en een brug naar de toekomst te slaan.
De bijeenkomst maakt deel uit van een ‘visietraject’ van de PGG dat volgend jaar een vervolg krijgt.

Tijd: 9.30 tot 13.30 uur
Locatie: de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50-a.
Aanmelden bij Margriet Quarles.