Meld je aan voor het Groothuisbezoek

De Groothuisbezoeken zijn een prima manier om kennis met elkaar te maken. Je gaat in gesprek met andere gemeenteleden in groepjes van ongeveer tien gemeenteleden plaatsvinden, bij voorkeur bij een van de deelnemers thuis.
Gespreksleiders zijn een  predikant of een ambtsdrager, al dan niet bijgestaan door een ‘gewoon’ gemeentelid. De gesprekken, die plaats vinden vanaf eind januari tot half maart, worden gevoerd aan de hand van een praatpapier. Het onderwerp wordt in de Zondagsbrief bekend gemaakt.

Geef je op door dit formulier in te vullen en op te sturen naar Guus van der Horst.