Nieuwe ambtsdrager

De wijkkerkenraad heeft het voornemen mevrouw Ingrid Kraayveld te benoemen tot ouderling, locatie Shalomkerk.
Indien vóór 26 april 2015 geen gegronde bezwaren bij de scriba zijn ingebracht zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdrager plaats hebben op zondag 3 mei 2015 in de Shalomkerk.
Namens de wijkkerkenraad Den Haag-Zuidwest, Lia van den Bogaerdt, scriba.