Oecumenisch Leerhuis 2019

Het onderwerp van het leerhuis is dit jaar: ‘Waar de hemel de aarde raakt’. Op vier avonden hoor en leer je meer over Lourdes, Iona, Santiago de Compostella  en Taizé.

Waar de hemel de aarde raakt
Vier plekken waar mensen samenkomen
Vier plekken van spiritualiteit

Centraal staat:
– het ontstaan van de plaats
– geschiedenis van de plaats
– de spiritualiteit met haar eigen vormen/rituelen
– de aantrekkingskracht van de plaats
– de persoonlijke betrokkenheid

Programma Leerhuis 2019
De vier inleidingen worden dit jaar gehouden op maandagavond in de Abdijkerk. Op maandag 21 januari begint het Leerhuis met een vesper, in het kader van de Week van gebed voor de eenheid. Aanvang 19.30 uur.
De overige avonden beginnen om 20.00 uur. Je kunt één of meerdere avonden bijwonen.
Data:
21 januari, diaken Jos van Adrichem, onderwerp: Lourdes
4 februari, ds. Wietske Verkuyl, onderwerp: Iona
18 februari, broeder Johannes Pio, onderwerp: Santiago de Compostella
4 maart, ds. Michiel Aten onderwerp: Taizé

Opgeven bij Hetty de Borst-van Setten, hettydeborst@casema.nl

Het oecumenisch Leerhuis Loosduinen wordt jaarlijks gehouden op initiatief van de Protestantse wijkgemeente Loosduinen-Centrum en de R.K.parochie De vier Evangelisten – locatie Maria van Eik en Duinen.