Op Dreef

Woensdag 2 november komt onze vrouwengespreksgroep weer bij elkaar. Corrie Vegt en Diny Hamel hebben deze avond de leiding. Het onderwerp van deze avond is uit het bondsblad van september: ″Van geluk spreken″. Aanvang 19.45 uur.
Gasten zijn op deze avond ook weer van harte welkom!