Project ‘De kerk komt naar je toe’

Het project ‘De kerk komt naar je toe’ is voortgekomen uit o.a. de taakgroep Pastoraat & Ouderenwerk van de wijkgemeente Den Haag Zuidwest. Vanwege de positieve resultaten op de locatie Abdijkerk, heeft de Locatiecommissie Shalomkerk besloten om dit project ook in onze wijk te starten, aangepast aan onze eigen situatie.

Ons project heeft verschillende doelen:

  1. De leden van de kerk beter leren kennen
  2. Het imago van de kerk verbeteren, omdat nu niet de financiële bijdrage, maar de persoon centraal staat
  3. Betrokkenheid vergroten bij activiteiten van de kerk voor de eigen leden
  4. Betrokkenheid vergroten bij activiteiten van de kerk voor de buurt

Dit project helpt bij het opschonen van de ledenlijsten en draagt bij aan gemeenteopbouw. Het project is gericht op alle ingeschreven kerkleden uit bepaalde straten in verschillende delen van onze locatie. Vanaf eind oktober proberen kerkelijk betrokken ‘bezorgers’ persoonlijk in contact te komen met ongeveer 180 willekeurig geselecteerde gemeenteleden. Eind november komen de resultaten binnen. In de locatiecommissie van half december gaan we nadenken over de conclusies.

Ds. Marjan Zebregs