Projecten en plannen gezocht

Het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing is op zoek naar nieuwe projecten en plannen. Het Fonds, opgericht door de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Den Haag, financiert initiatieven en projecten van wijkgemeenten en verwante organisaties in Den Haag. Het gaat daarbij om activiteiten die op een nieuwe manier inhoud geven aan de opdracht van de christelijke gemeente. Het Fonds is nadrukkelijk op zoek naar dergelijke projecten en plannen en nodigt mensen van harte uit om zich tot het Fonds te wenden met verzoeken. Dat kan via info@diaconiedenhaag.nl of via Margriet Quarles van Ufford, tel. 06-12112651, of Ineke Bakker, tel. 070-3181616.

Een voorbeeld
‘Vertel in tweetallen aan elkaar wat een bittere of moeilijke ervaring was in je leven. Deel met elkaar een moment waarop je wanhopig was.’ Koud waren we aangeschoven bij de Tafel van Hoop of we kregen deze vraag voor onze kiezen. Velen kenden elkaar niet of nauwelijks en dan toch gelijk zo’n intense vraag. Om de bitterheid van de ervaring te laten proeven gaven we elkaar een stukje extreem pure chocolade. Het bijzondere was dat iedereen het aandurfde om de bitterheid met een ander te delen. Dat doe je niet zo vaak, want liever spreken we over onze successen. Deze avond werden we dus uitgedaagd het anders te doen. De diepgang van die ene beginvraag bleef de gesprekken de rest van de avond kleur geven.” Zo begint ds. Berit Boomsma een impressie van een bijeenkomst van de Tafel van Hoop in de Duinzichtkerk op 4 november 2016. De Tafel van Hoop is een project van StekJong, waarin met een reeks van maaltijden op verschillende plekken in de stad geprobeerd wordt om een eigentijdse en nieuwe inhoud te geven aan oude religieuze maaltijdrituelen.
Dit project is een van de vernieuwende projecten die gesteund worden door het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing.

Meer over het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing
Het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing wil bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van de PGG door (1) gehele of gedeeltelijke financiering van nieuwe initiatieven, (2) het ontwikkelen van ideeën en alle overige bijzondere activiteiten, die gericht kunnen zijn op ontwikkeling en/of vernieuwing van de PGG, en (3) het enthousiasmeren, steunen en stimuleren van individuele personen en groepen bij de ontwikkeling en/of vernieuwing van de PGG.