Samenklank

Samenklank is de nieuwe naam van het wijkblad voor Den Haag-Zuidwest. Een naam ook met een betekenis: akkoord, één klank en harmonie. Als er meerdere tonen harmonieus samenklinken, noem je dat een samenklank. Die harmonie komt ook nog eens tot uitdrukking in de veelkleurigheid van de vormgeving.

Veel van de huidige vrijwilligers, zowel redactieleden als bezorgers, hebben aangegeven om zich in ieder geval tot het einde van het jaar te blijven inzetten voor het nieuwe blad. Dit houdt in dat we de komende maanden hard op zoek gaan naar uitbreiding van zowel de redactie alsook medewerkers voor de bezorging. Als u interesse heeft om mee te werken schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Samenklank verschijnt 10 keer per jaar, met in de maanden mei/juni en juli/augustus een dubbelnummer. Voor een abonnement, neem contact op met:

Het abonnementsgeld bedraagt € 11,- per jaar. Samenklank wordt samen met Kerk in Den Haag verspreid. Buiten de wijk is het blad ook per post verkrijgbaar;  de kosten hiervoor bedragen 30 euro. Wil je een mailabonnement op Samenklank, dan kost dat 5 euro. Meer informatie op abonnementen@denhaag-zuidwest.nlZondagsbrief
Iedere week wordt de zondagsbrief, met daarin de liturgie voor de komende zondag, per mail verzonden en in de kerk uitgedeeld. Berichten voor de zondagsbrief graag inleveren bij zondagsbrief@shalomkerk.nl